Names of Days
Day
Next Day
SundayMonday
MondayTuesday
TuesdayWednesday
WednesdayThursday
ThursdayFriday
FridaySaturday
SaturdaySunday


What is the Next Day?